Удахгүй тоглогдох жүжгүүд

Онлайн захиалга

Та тасалбараа puppet.mn сайтаар дамжуулан захиална.

Тасалбар авах

Та үзвэр эхлэхээс 30 минутын өмнө хүрэлцэн ирж онлайн захиалгын кодоор тасалбар болон и-Баримтаа хэвлүүлэн авна уу.

Үзвэр үзэх

Тасалбар шалгагчид тасалбараа шалгуулан үзвэрийн танхимд нэвтрэн суудлаа эзлэнэ.

Түгээмэл Асуулт, Хариулт

image
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.